Északi Iparterület

A közel 672 hektáros Északi Iparterület Szombathely – Gencsapáti – Söpte községek közigazgatási területén helyezkedik el. A hatályos Országos Területrendezési Terv (továbbiakban: OTrT) a „vegyes felhasználású térség” övezetbe sorolja az ingatlanokat.

A megváltozott OTrT alapján a Vas Megyei Területrendezési Terv módosítása szükséges és az északi iparterületet más övezetbe (pl: települési térség terület) kell sorolni, ezt követően az Önkormányzatok igazgatási területükön az ipari zóna számára rendezési terveikben egységesen beépítésre szánt területet (pl.: ipari gazdasági területet) jelölhetnek ki.

Szombathely Megyei Jogú Város Hosszú Távú Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája kiemelt akcióterületként foglalkozik a Szombathely-Gencsapáti-Söpte által határolt északi ipari területtel. A dokumentációban az egyik átfogó fejlesztési prioritás a volt honvédségi területen a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ révén létrejövő új gazdasági-ipari terület megvalósítása.

További információért látogasson el a http://www.szombathely.hu/onkormanyzat/koncepciok_tervek/telepulesfejlesztes_koncepciok_tervek/ weboldalra, ahonnan ingyenes letölthető Szombathely Megyei Jogú Város Településfejlesztési koncepciója.

Északi ipari terület akcióterülete
eszaki1

Északi ipari terület akcióterülete jellemző szintszám vizsgálata 
eszaki2

Északi ipari terület akcióterülete jellemző funkció-kapacitás vizsgálata 

eszaki3