Energiahatékonyság

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata elkészíttette Klímavédelmi és Energia Stratégiáját, mely a város energiagazdálkodását tárja fel, összegzi a fő fogyasztási adatait, kiértékeli az azokban rejlő megtakarítási lehetőségeket.

Energiát egy város fejlesztésének és működésének minden területe igényel. Az infrastruktúra kiépítésén és üzemeltetésén kívül energiaigényes az oktatás, idegenforgalmi szolgáltatás, hulladékgazdálkodás és persze a közlekedés is. A stratégia egy speciális, kiemelt területe a klímaváltozás megelőzése és az ahhoz való alkalmazkodásra való felkészülés során is kiemelt jelentőségű az épületenergetika területe. A Stratégia készítői a legnagyobb fogyasztók köréből felmértek 25 városi intézmény összesen 31 db épületét.

Szombathely felmért fogyasztásában a legnagyobb összköltséget a villamos energia teszi ki (15,77 milliárd Ft,-), ami mellett a földgáz kiadása (11,3 milliárd Ft,-) is jelentős. Nem elhanyagolható a városi busz, személyautó és tehergépkocsi és motor flottának a kalkulált üzemanyag-igénye sem. (Dízel 7,9 milliárd Ft, Benzin 7,82 milliárd Ft).

Ha a város üvegházhatású gáz kibocsátását megnézzük, azt látjuk, hogy a földgáz szerepe a legjelentősebb. Ennek az oka, hogy már energiamennyiségében is jelentősebb, mint a drágább villamos energia.

Az energiafelhasználáson belül az országos rendszerekhez hasonlóan Szombathelyen is az épületek fűtési, hűtési és kisebb részben villamosenergia költségei a legjelentősebbek Ennek az oka egyrészt a rossz energiahatékonyság, másrészt az ingatlanok magas száma.

A város energiagazdálkodásában az egyik legjelentősebb erősséget, egyben potenciált a város jól kiépült, jó hatékonyságú távhő rendszere jelenti, ennek továbbfejlesztése komoly megújuló energia felhasználási potenciált jelent a városnak, egyben ennek a fogyasztói körében a legjelentősebb az energiamegtakarítási lehetőség is. Jelentős potenciálok vannak még a távhő vezetékei mentén, illetve a hálózata bővítésével új, városi, állami fogyasztók rákötésére, de a lakosság részéről is az utóbbi évek már érdeklődéseket is eredményeztek. A megalapozó vizsgálatok rámutattak, hogy a városi energiarendszerekben a villamos energia felhasználása a közszektorban a közvilágítás, illetve a városi intézmények villamosenergia-igényében jelentősebbek. Jelentős energiatakarékossági lehetőségek vannak a mára jelentősen elöregedett, és a kibocsátási normáktól is jelentősen elmaradt helyi buszközlekedésben.

Általános cél, hogy Szombathely csatlakozzon a klímatudatos, fenntartható fejlődés révén lakóinak magas életminőséget biztosító európai városok közösségéhez. A konkrétabb célok közé tartozik az energiaveszteség csökkenésével megtakarítható (üvegházhatású gázok) ÜHG kibocsátás és az energiaköltségek jelentős arányú csökkentése. Ennek keretében Szombathely egésze mintegy 11,8 milliárd Ft energetikai kiadást takaríthat meg azzal, ha megvalósítja a stratégia céljait, azaz 10 %-os villamos, 50 %-os épületenergia és 30 %-os üzemanyag energia kiadás csökkentést.

A fő fejlesztési irányok a Klímavédelmi és Energia Stratégia mentén:

Prioritások/Specifikus célok

Intézkedés

Klímaváltozás megelőzése

A legzöldebb hazai távhőrendszer kialakítása

 1. 1.Távhő vezetékhálózat rekonstrukciója

I.

 1. 2.Távhő körvezeték létrehozása

 1. 3.Klímabarát hőtermelés és -átadás kialakítása

 1. 4.A távhőszolgáltatás kiterjesztése, fogyasztói kör bővítése

A leghatékonyabb hazai középület-állomány létrehozása

 1. 1.Önkormányzati épületek energetikai felújítása

 1. 2.Passzív-ház modell-intézmények létesítése

II.

 1. 3.Panel Program és Családi Ház felújítás

 1. 4.Okos mérésre és energiakontrollra alapuló létesítmény menedzsment

III.

Villamosenergia-igény csökkentése

 1. 1.LED alapú közvilágítás kiépítése

 1. 2.Takarékos villamos-energia felhasználás

Megújulók alkalmazása

 1. 1.Energia-önellátás megújulókkal

IV.

 1. 2.Energia-ültetvények és erdősávok létesítése

 1. 3.Közművesítés megújulókkal

Klímabarát mobilitás megteremtése

 1. 1.Elektromos/hibrid helyi buszjáratok és hivatali járművek

V.

 1. 2.Új intermodális tömegközlekedési központ

 1. 3.SAVE  - SAvaria VElocipéd kerékpáros kölcsönző rendszer

VI.

Smart City – Intelligens energia-menedzsment és közösségfejlesztés

 1. 1.Klíma- és energia albizottság és energia ügynökség felállítása

 1. 2.Energetikai szakképzés, oktatás és kampány

 1. 3.SAME – Megújuló energia és Energiahatékonyság kampány

 1. 4.Energia- és klímavédelmi K+F+I és StartUp cégek támogatása

 1. 5.Klímatudatos városrendezés és forgalomszabályozás

Alkalmazkodás

VII.

Fenntartható vízkészlet-gazdálkodás

 1. 1.Vízfolyásaink védelme, kisvízerőmű modellprojekt

 1. 2.Városi vízigény csökkentése

Alkalmazkodó és bővülő zöldfelület-gazdálkodás

 1. 1.Aszály- és hőtűrő zöldfelületek kialakítása

VIII.

 1. 2.Lakossági és vállalkozói zöldfelület fejlesztés

Szombathely Megyei Jogú Város Klímavédelmi és Energia Stratégiája elektronikusan az alábbi linkre kattintva érhető el:

http://www.szombathely.hu/onkormanyzat/koncepciok_tervek/telepulesfejlesztes_koncepciok_tervek/